Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare ansvarar för frågor som rör …

  • den individuella studieplanen
  • utbildning, arbetsmarknad och yrken
  • antagningsregler, behörighet, urval och ansökan till eftergymnasiala utbildningar
  • programfördjupningar och individuella val
  • högskoleprovet
  • byte av program/kurs/inriktning, studieuppehåll för utlandsstudier, utökad kurs, avbrottsanmälan m.m

På Korrespondensgymnasiet finns två Studie- och yrkesvägledare som har ett nära samarbete med både arbetslag och elevhälsa.