Korr i Almedalen

Korrespondensgymnasiet är en kommunal gymnasieskola som under lång tid kunnat erbjuda en alternativ studieform, en nätbaserad gymnasieutbildning på distans. Distansutbildning är en vanlig utbildningsform på såväl komvux som högre utbildning och fyller ett behov hos många elever som av olika anledningar inte kan eller vill studera i en traditionell skolmiljö.

På 1980-1990 talen fanns flera distansgymnasium i Sverige, men idag finns bara  Korrespondensgymnasiet kvar. Distansutbildning på gymnasienivå har under lång tid varit ifrågasatt som utbildningsform och det finns många fördomar och föreställningar om utbildningsformen. Vi på Korrespondensgymnasiet ser att det är ett helt nödvändigt alternativ för många unga, som annars inte skulle få en gymnasieutbildning och därmed löpa stor risk att hamna i ett utanförskap. Vi ser också att det är ett önskvärt alternativ för många unga som inte vill vara låsta av en geografisk plats.

2012 presenterades en utredning som i princip föreslog att distansutbildning inte skulle tillåtas på gymnasienivå, men den utredningens förslag blev aldrig verklighet. Nu pågår en ny statlig utredning angående distansutbildning på gymnasienivå, om dess vara eller icke vara och om hur en eventuell laglig reglering skulle kunna se ut.

Vi arbetar naturligtvis för att vi ska kunna fortsätta att hjälpa dagens unga att få en gymnasieutbildning genom nätbaserade distansstudier. I år kommer vi att finnas på plats i Almedalen för att samtala med politiker och intresseorganisationer om våra erfarenheter av ungas situation och behov och vilken roll alternativa studieformer faktiskt kan ha för såväl en enskild människas liv som för samhällets utveckling.