Biblioteket på Korr

Bibliotekarien:
hjälper eleven att komma igång med sitt personliga bibliotekskonto och ger hen en introduktion till webbplatsen

• ger tips på litteratur, vetenskapligt material och användbara sökvägar skolarbetet

• ger eleven redskapen att utvärdera källor

• diskuterar referenser och upphovsrätt

• hjälper till att ta fram böcker som passar elevens särskilda behov

• ger individuell handledning

• arbetar läsfrämjande för att skapa läslust

• presenterar och introducerar sökdatabaser

• samarbetar med skolans pedagoger kring elevernas lärande