Att studera på distans

Korr erbjuder ett alternativ till traditionell gymnasieutbildning där man, som elev, inte är bunden i tid och rum på samma sätt som i en vanlig schemalagd gymnasieverksamhet. Studierna sker på heltid, det vill säga, eleven läser minst 800-900 poäng/läsår. För att uppnå detta resultat måste eleven vara beredd att avsätta 7-8 timmar/dag måndag – fredag. Undervisning sker i grupper med ca 5-10 elever. Den äger rum på dagtid genom videochatt där elever och lärare kommunicerar muntligt med varandra.

Skolans erfarenhet är att de elever som följer den gjorda planeringen och upprätthåller en kontinuerlig kontakt med mentor och lärare har bra förutsättningar att nå sin gymnasieexamen inom utsatt tid. Hela studiesättet bygger på kommunikation mellan lärare/mentor och elev. Kommunikationen är nödvändig och det går alltså inte att genomföra utbildningen utan att ha såväl skriftlig som muntlig kontakt med skolan. Den elev som drar sig undan kontakt kommer att få svårigheter och problem att genomföra sina studier.

Att studera på distans är ett arbetssätt som ger möjlighet till flexibilitet, men som kräver självdisciplin och förmåga att strukturera dagarna.

Skolan följer Torsås kommuns terminstider.

d

Så fungerar det

På Korr träffar eleven både Korrlärare och betygssättande lärare ifrån Hermods. Våra Korrlärare undervisar eleven mot målen medan det är webblärare ifrån Hermods som bedömer och sätter betyg.

På Hermods utbildningsplattform NOVO får eleven tillgång till bland annat studieguide för respektive kurs som skrivits av Hermods webblärare (det vill säga de lärare som ska bedöma kunskaperna.)

Eleven har en personlig mentor och de båda håller regelbunden kontakt under hela studietiden.

Enligt skollagen 16 kap 15 § ska utbildningen på nationella program genomgås på tre läsår. Det går alltså inte att läsa i en lägre studietakt än heltid, vilket betyder att programmets 2500 poäng fördelas på tre år med 800-900 poäng per läsår och 400-500 poäng per termin.

Studieuppgifter

I NOVO finns de studieuppgifter som ska genomföras och skickas in. Uppgifterna är ofta utformade som utredande frågeställningar vilka leder eleven genom de viktigaste momenten i kursen. Vissa kurser innehåller även ljudfiler som ska spelas in och skickas för bedömning.

Obligatoriska moment på skolan i Söderåkra

I vissa kurser finns obligatoriska moment som genomförs vid besök i Söderåkra, och det är i Biologi 1+2, Fysik 1+2 och Kemi 1+2 – en halv dag per kurs.

Muntlig examination

När samtliga studieuppgiften i en kurs är genomförda, så avslutas kursen med en muntlig examination. Kursens slutbetyg sätts utifrån de kunskaper eleven uppvisar vid den muntliga examinationen (munta). Detta genomförs med webbkamera och headset via Internet.

Resultat från tidigare gymnasiestudier

Den elev som fått betyget F eller – från studier vid annan gymnasieskola får möjlighet att läsa om
dessa kurser inom tidsramen för studierna på Korrespondensgymnasiet, vilket betyder att eleven
under vissa perioder har extra kurs/kurser inlagda i planeringen.

Studieuppehåll/Ledighet

Studieuppehåll kan endast beviljas för utlandsstudier.
Elevens mentor kan bevilja ledighet för upp till fem dagar. Gäller det längre ledighet, så måste det
beviljas av ansvarig rektor.

Skolan står öppen

Även om studierna till största delen sker hemifrån, så är våra elever alltid välkomna att besöka skolan och träffa lärare på plats. Mentor hjälper till att planera besöket, så det blir så givande som möjligt.