Ansökan inför ht-18

Ansökan för antagning till höstterminen 2018

Du som vill söka till Korrespondensgymnasiet för att påbörja dina studier höstterminen 2018 ska
ansöka via gymnasieantagningen i din hemkommun, precis som du gör när du söker till en skola i
hemkommunen. Studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola kan hjälpa dig med
ansökan. Går du inte på en skola nu, så tar du i stället kontakt direkt med gymnasieantagningen i
din hemkommun. Kommunens ansökningsdatum gäller.

Observera att du ska söka via din hemkommun oavsett om du går ut år 9 i juni 2018 eller om du
redan går i en gymnasieskola, men har bestämt dig för att byta. Samtliga elever söker alltså till
årskurs 1 när de söker till oss (även om du har poäng med dig från tidigare gymnasieskola). Blir
du antagen och inskriven på Korrespondensgymnasiet så tillgodoräknar du dig tidigare avslutade
gymnasiekurser och vi placerar dig i rätt årskurs (1,2 eller 3) utifrån dessa poäng.

Inga ansökningar sker direkt till oss.

Har du frågor om utbildningen eller ansökan kontaktar du någon av nedanstående personer:

Studie- och yrkesvägledare Marie Palm, 0486-335 86, marie.palm@korr.se
Studie- och yrkesvägledare Liselotte Sandberg, 0486-334 19, liselotte.sandberg@korr.se

Antagningssekreterare Yvonne Petersson, 0486-335 85, yvonne.petersson@korr.se
Utbildningskoordinator Marie Kittel, 0486-335 84, marie.kittel@korr.se

Ansökningskoder:
EK-TK 0834
HU-TK 0834
SA-TK 0834
NA-TK 0834