Rektor har ordet

Ibland har en elev behov av en alternativ utbildningsform. Det kan vara tillfälligt eller permanent och det kan finnas många olika orsaker till ett sådant behov. På Korrespondensgymnasiet erbjuder vi ett alternativ med nätbaserad utbildning där eleven har möjlighet att studera hemifrån, eller från någon annan plats där hon/han befinner dig.

Att studera nätbaserat innebär att skolan finns på nätet, och den kan finnas med hela tiden, var eleven än är. Nätbaserad utbildning innebär visserligen möjligheter för eleven att själv påverka hur dagen ser ut och när under dagen studierna ska bedrivas, men det innebär också ett stort ansvar för att verkligen studera på den tid som är avsatt för studier. Eftersom studierna bedrivs på heltid måste eleven vara beredd att studera 7-8 klocktimmar/dag måndag till fredag.

Nätbaserad utbildning är ett alternativ till den traditionella utbildningen, men den är inte på något sätt lättare eller mindre tidskrävande. Korrespondensgymnasiet är en vanlig kommunal gymnasieskola och följer skollag, gymnasieförordning och läroplan, med det enda undantaget att eleven inte behöver befinna sig i skolan varje dag för att studera.

Rektor Johanna Fors