Att läsa på distans

Att plugga på distans innebär att du själv styr dina studier varifrån du vill med datorn som huvudsakligt verktyg.

Under din tid på Korr träffar du både Korr-lärare och betygssättande lärare ifrån Hermods. Våra Korr-lärare handleder och coachar dig igenom dina studier medan det är webblärare ifrån Hermods som sätter betygen.

Du upprättar tillsammans med din mentor en individuell studieplan och ett schema.

På utbildningsplattformen NOVO får du tillgång till en studieguide som skrivits av Hermods webblärare (dvs läraren som ska sätta betyg på uppdrag och muntlig examination). Studieguiden talar om förutsättningarna, kursmål, betygskriterier, tips på hur man ska jobba, länkar, tips om annan litteratur, mm. Alltså sådan information som du annars hade fått om du träffat din lärare i klassrummet på lektion.

Uppdrag

I kurserna jobbar du med uppdrag. Uppdragen är utformade som utredande frågeställningar vilka leder dig genom de viktigaste momenten i kursen. I NOVO skriver du in uppdragssvaren. Där får du efter 48 timmar betygsliknande omdöme på varje uppdrag och kommentarer på vad du skulle kunna gjort för att få bättre betyg.

Dessutom genomför du i NOVO självrättande prov på vissa moment i varje kurs.

Obligatoriska moment på skolan i Söderåkra

Det förekommer kurser med obligatoriska moment som du genomför vid besök i Söderåkra och det är i Biologi 1+2, Fysik 1+2 och Kemi 1+2 – en halv dag/kurs.

Muntlig examination

Efter sista uppdraget är det dags att göra en muntlig examination, så kallad munta, där webbläraren bedömer dina kunskaper. Detta genomför du med webbkamera och headset via Internet. Muntan görs via webbkonferens och brukar vara mellan 15 och 40 minuter.

Skolan står öppen

Grundregeln är att alla som är elev på Korr pluggar online via datorn. Detta kan du göra var du vill i hela världen. Men vi vill även berätta att våra dörrar på skolan alltid står öppna för dig som vill få individuell hjälp i kurser som du har svårt att klara. Då kan du komma och besöka skolan. Be din mentor hjälpa dig att planera Korrvistelsen så att du exempelvis får kommunikationsövningar i språk, eller mattestöd. På så vis har du möjlighet att förbättra dina studieresultat.

Regler på Korr

Vi har några regler som alla våra elever måste följa men vid sidan om detta är det du själv som styr din utbildning. Som elev på Korr skall du:

  • Studera på heltid. Det innebär att du genomför dina 2500 gymnasiepoäng på tre år. Detta är villkoren för att din hemkommun skall acceptera att du studerar hos oss och för att du skall få studiebidrag från CSN.
  • Tidsplanera, genomföra och avsluta kurser motsvarande minst 400 poäng varje termin.
  • Följa gjord planering.
  • Veckovis rapportera/kommunicera med din mentor om hur studierna fortskrider.