Ansökan inför vt-19

Korr har så kallat riksintag, vilket betyder att du kan söka oavsett i vilken svensk kommun du är bosatt.

Du ansöker om plats till Korrespondensgymnasiet, Ansökningsblankett kommer att finnas tillgänglig för utskrift från 25/9.

Urvalet baseras på dina grundskolebetyg och du måste vara behörig till sökt program enligt Gymnasieförordningens regler. Vilken nivå antagningspoängen hamnar på är inte möjligt att säga, då det beror både på antalet sökande och deras poäng i kombination med antalet platser. I dagsläget är det inte beslutat hur många platser som kommer att erbjudas.

En komplett ansökan måste vara skolan tillhanda senast 31 oktober 2018 och ska innehålla avgångsbetyg från grundskolan, utdrag ur betygskatalog från ev. tidigare gymnasiestudier samt ifylld ansökningsblankett. Ej komplett ansökan behandlas inte.

Sen ansökan. En sent inkommen ansökan placeras i en särskild kö och hanteras endast i mån av plats.

Observera att du måste vara folkbokförd i Sverige för att kunna registreras på skolan.

Besked om antagning kommer att meddelas efter 15 november. Blir du antagen, så får du kallelse till ett obligatoriskt upprop i januari 2019.

Följande uppropsdatum gäller: (Datum ej fastställda – komplettering kommer)
SA – Samhällsvetenskapsprogrammet –
EK – Ekonomiprogrammet –
HU – Humanistiska programmet –
NA – Naturvetenskapsprogrammet –

Har du frågor om utbildningen eller ansökan, är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer:

Yvonne Petersson – Antagningssekreterare – 0486-335 85
Marie Kittel – Utbildningskoordinator – 0486-335 84
Marie Palm – Studie- och yrkesvägledare – 0486-335 86
Liselotte Sandberg – Studie- och yrkesvägledare – 0486-334 19

Program och inriktningar:
EK – Ekonomiprogrammet – Ekonomi, Juridik
HU – Humanistiska programmet – Kultur
SA – Samhällsvetenskapsprogrammet – Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap
NA – Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap, Samhälle och Natur

Ansökan skickas till:
Korrespondensgymnasiet
Box 503
385 25 TORSÅS